05 Eyl 2019

DNS’te Dmarc Dkim SPF Kaydı Neden Lazımdır?

Bazı Elektronik Posta Sunucuları DNS te dmarc kaydı yapmadıysanız eğer sizden gelen mailler ip adresiniz kara listede olmasa bile maillerinizi almıyorlar.Bu konuyla ilgili yahoo’nun politikasını ekliyorum.

Yapılması gerekenler Dns Panel yönetimini açın. Aşağıdaki yönlendirmelere göre bilgilerinizi oluşturup eğer dns i update etmeniz gerekiyorsa sunucuyu update edip dmarc kaydınızın kontrolünü yapabilirsiniz.

Kayıt Türü Kayıt Adı Kayıt
     TXT   _dmarc
v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:dmarcdkim@f1teknoloji.com.tr;
ruf=mailto:dmarcdkim@f1teknoloji.com.tr;
fo=1:d; ri=86400; adkim=r; aspf=r

Bu kayıtlardaki alanadı kısmını kendinize göre uyarlayınız.Bu kayıdı yaptıktan sonra https://mxtoolbox.com dan dmarc kaydınızın hepsinin yeşil olduğunu teyit ediniz.Eğer dmarc kaydınız yoksa yahoo,yandex,gmail vs gibi sunuculada mail sorunu yaşarsınız.

yahoo dmarc policy

not : kayıt tek satırda olmalıdır.

Dkim Kaydınızı Düzgün yapmadığınız takdirde bir çok mail sunucu ile mail sorunu yaşarsınız.

Fortimail Server’dan çıkardığımız dkim kaydı örneği aşağıdadır.
txt kaydı
sunucu adı : sd._domainkey

“k=rsa; p=” “MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzZMKZH24siEXa8fM6HNbosN13CuBwZ4eq88wuFwBboUlqdRbOmrqVay2gdMoJzgaYS
zxXhAxeymrrp8Xv60tfgYfQYECbuFS7/vNG4UDfhoBbikGvyaaGTOgoBKFj4O+qBxco+Ftg9d6zu+WHTLoWLh56kLJ” “BO1sVFml2mfGQIYw6Pb9Wg6AmbojeVKrHFK46avl6Ebin8HO+2fzf3t0TqMxY2LS0Gy2QSx6H8XpDVic7Pgk0gKhpRu9tnEAqWQBean51ddQsjCq6ZiUOEncUd/QNS/rWR+rJChywLmQbjgzRx7b4Y7rEcoMTPPc5h7SkDc/7ngk9QdsLMFCV16rRQIDAQAB”

godaddy.com için aşağıdaki şekilde girilmeli Godaddy çift tırnağa kızdığı için tırnakları kaldırmalıyız. godaddy.com
k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzZMKZH24siEXa8fM6HNbosN13CuBwZ4eq88wuFwBboUlqdRbOmrqVay2
gdMoJzgaYSzxXhAxeymrrp8Xv60tfgYfQYECbuFS7/vNG4UDfhoBbikGvyaaGTOgoBKFj4O+qBxco+Ftg9d6zu+WHTLoWLh56kLJ BO1sVFml2mfGQIYw6Pb9Wg6AmbojeVKrHFK46avl6Ebin8HO+2fzf3t0TqMxY2LS0Gy2QSx6H8XpDVic7Pgk0gKhpRu9tnEAqWQBean51ddQsjCq6ZiUOEncUd/QNS/rWR+rJChywLmQbjgzRx7b4Y7rEcoMTPPc5h7SkDc/7ngk9QdsLMFCV16rRQIDAQAB

Cloudflare için

txt kaydı
sunucu adı : sd._domainkey

“k=rsa; p=” “MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzZMKZH24siEXa8fM6HNbosN13CuBwZ4eq88wuFwBboUlqdRbOmrqVay2
gdMoJzgaYSzxXhAxeymrrp8Xv60tfgYfQYECbuFS7/vNG4UDfhoBbikGvyaaGTOgoBKFj4O+qBxco+Ftg9d6zu+WHTLoWLh56kLJ” “BO1sVFml2mfGQIYw6Pb9Wg6AmbojeVKrHFK46avl6Ebin8HO+2fzf3t0TqMxY2LS0Gy2QSx6H8XpDVic7Pgk0gKhpRu9tnEAqWQBean51ddQsjCq6ZiUOEncUd/QNS/rWR+rJChywLmQbjgzRx7b4Y7rEcoMTPPc5h7SkDc/7ngk9QdsLMFCV16rRQIDAQAB”

burada kontrol edebilirsiniz Tools – mail-tester.com (mail-tester.com)