28 May 2020

Fortimail HA Hakkında

How to Upgrade FortiMail Firmware in HA Mode

If you are running FortiMail in HA mode (active-passive or config-only HA), follow this

recipe to ensure a smooth upgrade and less interruption to the email traffic.

 

Active Passive HA

Be sure to back up your configuration on both the master and the slave units by going

to Maintenance > System > Configuration before beginning the procedure.

To upgrade firmware on an active-passive HA pair

1. Upgrade the firmware on the slave unit according to the upgrade path specified in

the release notes.

2. Upgrade the firmware on the master unit.

3. Verify the traffic flow on the master unit.

 

Config-Only HA

Be sure to back up your configuration on both the master and the slave units by going

to Maintenance > System > Configuration before beginning the procedure.

To upgrade firmware on a config-only HA

1. Upgrade the firmware on the config-slave unit one by one according to the upgrade

path specified in the release notes.

2. Upgrade the firmware on the config-master unit.

3. Verify the traffic flow on the cluster.

HA’da FortiMail Firmware Yazılımını  Yükseltme Hakkında

 

FortiMail’i HA modunda (aktif-pasif veya sadece config HA) çalıştırıyorsanız, bunu izleyin sorunsuz bir yükseltme ve e-posta trafiğinde daha az kesinti sağlamak için reçete.

 

Aktif Pasif HA

Yapılandırmanızı hem ana hem de bağımlı ünitelerde yedeklediğinizden emin olun.

İşleme başlamadan önce Bakım> Sistem> Yapılandırma’ya gidin.

Aktif pasif HA çiftindeki Firmware Yazılımını  yükseltmek için

1. Bağımlı birimdeki Firmware Yazılımını , içinde belirtilen yükseltme yoluna göre yükseltin.

2. Ana ünitedeki Firmware Yazılımını  yükseltin.

3. Ana ünitedeki trafik akışını doğrulayın.

 

 

Yalnızca Config Yapılandırma HA

Yapılandırmanızı hem ana hem de bağımlı ünitelerde yedeklediğinizden emin olun.

İşleme başlamadan önce Bakım> Sistem> Yapılandırma’ya gidin.

Yalnızca yapılandırılmış bir HA’da ürün yazılımını yükseltmek için

1. Yükseltmeye göre config-slave birimindeki Firmware Yazılımını  tek tek yükseltin

sürüm notlarında belirtilen yol.

2. Config-master ünitesindeki Firmware Yazılımını  yükseltin.

3. Kümedeki trafik akışını doğrulayın.