semabaselogo

14 Eyl 2009

Crm Çözümleri

SeMaBASE Kurumsal Crm Çözümleri
semabaselogoSon jenerasyon yüksek teknolojili servis ve bakım yönetim çözümü SeMaBASE, bugünün tüm küçük, orta ve büyük kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı geliştirilmiştir. Kendi organizasyonunuz için kullanımda envanter yönetimi ve bakım işlemlerinde en büyük desteğiniz olacaktır.

bmbaseKoruyucu Bakım Yönetimi, Garanti ve Bakım Sözleşmesi Takibi ile Kaynaklarınızın verimini arttırarak Sahip Olma (ROI) süresini kısaltacak, Karar Verme Mekanizmasına çok değerli raporlar ve online bilgi sunarak destek olacaktır. Satış sonrası Servis, Bakım, Garanti ve Bakım Sözleşmesi takibi için kullancaksanız şeffaf yapısı ve hizmet kalitesini yükseltmesi ile müşteri memnuniyetini ve corbaseboxmerkez, ofisler ve iş ortaklarınız arasında mükemmel iletişim ve bilgi akışı ile de ekiplerinizin verimliliğini arttıracaktır. Satış, Sipariş ve Arıza modülleri ile müşterilerinizi de Sizin bir iş ortağınız haline getirecektir. Tümleşik mesajlaşma yazılımlarından online planlama çözümlerine kadar SeMaBASE, organizasyonunuz içinde envanterinizde ve organizasyonunuz dışındaki tüm satış sonrası takip gerektiren işlemlerin tüm aşamaları için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Tüm ihtiyaçlarınıza uygun diğer tüm xBASE modülleri de entegre edilebilmekte ve bu ihtiyaçlara göre SeMaBASE sizin için özelleştirilebilmektedir.

Tüm web tarayıcıları ile uyumlu olmasından ve web bazlı çalışmasından dolayı herzaman heryerden serivs, bakım, garanti depo/stok bilgilerinize tüm ekipleriniz tarafından erişlebilmekte ve gerekli uyarılar online ve otomatik yapılabilmektedir. CPU/Sunucu bazlı lisanslama modeli ile bir sunucu üzerinde sonsuz kullanıcı tanımlanabilmekte ve web bazlı olmasından kullanıcılar için bir yazılım yüklemesi gerektirmemektedir.

ProBASE, SeMaBASE ile entegre edildiğinde Servis, Bakım ve Garanti gibi satış sonrası izlenmesi gereken işlemlerde geniş çaptaki/büyük boyutlardaki/uzun süreli ihtiyaçlara ve bu işlemleri projelendirmek gibi isteklere tam cevap verebilmektedir.

BMBASE ile yapacağınız iş yönetiminde ister ithal, ister yerli, ister hammadde, ister yarımamul ya da mamul ürünlerin depo/stok bilgilerini takip etmek için satın alma ve satış işlemlerini proje bazlı yönetirken SeMaBASE de bu ürünlerin satış sonrasındaki devreye alma, bakım, arıza , garanti ve bakım sözleşme gibi takip gerektiren aşamalarında ihtiyacınız olan tüm altyapıyı sağlamaktadır.